2008

05 Ağustos 2019
Konu Sayı No         Tarihi  
DİİB Beyanname Suret Talebi 26 04.09.2008 Detay
Navlun Giderleri 24 13.08.2008 Detay
İthalatta KDV Matrahı Noksanlıklarında Uygulanacak Cezalar (2013/39 sayılı Genelge ile değişiklik yapılmıştır.) 21 11.08.2008 Detay
Vergi Uyuşmazlıklarında İtiraz/Temyiz Mercilerince İdare Lehine Karar Verilmesi 16 26.05.2008 Detay
Kıymet Bazlı Gözetim Uygulamalarında İstisnai Kıymet 13 29.04.2008 Detay
Serbest Bölgelere Yapılan İhracatta Taahhüt Kapatma 12 24.04.2008 Detay
BTB Yetki Devri Nedeniyle Bazı Genelgelerin Yürürlükten Kaldırılması Hk. 8 31.03.2008 Detay
ÖTV Listelerinin Gönderilmesi, Takip Edilmesi, Teminatının Çözümü 7 18.02.2008 Detay
Bedelsiz Araç İthalatı Taleplerinde Araç Kıymeti Hesaplanmalarında Amortisman İndirimi İçin Esas Alınacak Tarih Hususuna İlişkin 6 07.02.2008 Detay
5607 Sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na Göre Verilen Adli Para Cezalarının İnfazı ve Taksitlendirilmesi 2 24.01.2008 Detay