2022

15 Haziran 2022
(2022 yılı Genelgeleri) Sayı No Tarihi  
Milli Savunma Bakanlığı- KDV İstisna Belgesi
 
02 26.01.2022 Detay
Distribütörler Haricindeki İthalatçılar Tarafından Gerçekleştirilen Araç İthalatında Gümrük Kıymetinin Tespiti İşlemleri
 
03 28.02.2022 Detay
Geri Gelen Eşyanın Teminat İle Teslim Edilmesi
Hk
04 10.03.2022 Detay 
TPS-Tarım ve Orman Bakanlığı-Kapsam
Dışı Yazısı
05 17.03.2022 Detay
2012/4 Sayılı Genelgede Değişiklik 06 30.03.2022 Detay
Transit Rejiminde Karşılaşılan Bazı Uygulama Farklılıkları 07 04.04.2022 Detay 
Soruşturmacı/Muhakkik Tayini Hakkında 08 13.04.2022
Posta ve Hızlı Kargo Taşımacılığı-Gümrük İşlemleri 09 29.04.2022
2014/17 Sayılı Genelge'de Değişiklik -
GTİP Güncelleme
10 06.05.2022 Detay
Sınırlardan Öncelikli Geçiş 11 14.06.2022 Detay