“Anonim Şirket Formatındaki Kurulan Yeni Hukuk Büroları Sermayelerini Müşterilerine Arz Ediyor.”

06 Ağustos 2018

124/2017 sayılı Rekabet Kanunu’nun yarattığı fırsattan faydalanarak anonim şirkete dönüşme kararı alan İtalyan hukuk büroları için “piyasada rekabet gücü elde etme”, “referans müşteriler kazanma” ve “ilerleme hedefi”, üç önemli itici gücü oluşturuyor. Şimdilik İtalya’da bu dönüşümü gerçekleştiren hukuk bürolarının sayısı ise sadece 5’tir.

CENSIS tarafından hazırlanan 2018 yılı Avukatlık Mesleği raporu kapsamında gerçekleştirilen  bir ankete göre, avukatların %58’i bu mesleği şirket formatında icra etmek konusunda temkinli olmayı tercih etmektedir. Tecrübeli kesime göre, bunun nedeni, avukatlık mesleğinin anonim şirket şeklinde gerçekleştirilmesinin yasal boyutunda yaşanan güçlükler olarak gösterilmektedir.  

Kaynak: Il Sole 24 Ore, 06 Ağustos 2018.

Yayımlayan:Roma Ticaret Müşavirliği