“İtalyan İstatistik Enstitüsü (ISTAT) 2019 Yılının İlk Çeyreği İtibarıyla GSYİH Öngörülerini Açıkladı.”

07 Mayıs 2019

2019 yılının ilk çeyreği itibarıyla, 2010 yılı referans alınarak “zincirleme” değerler üzerinden mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılarak yapılan hesaplamalara göre, GSYİH bir önceki çeyreğe göre  (konjönktürel bazda)  %+0,2 artarken, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise (eğilimsel bazda) %+0,1 oranında artış kaydetmiştir.
 
2019 yılının ilk çeyreğinde çeyreğinde işgünü sayısı, bir önceki çeyreğe göre bir gün ve bir yıl önceki yılın aynı çeyreğine göre ise 2 gün azdır.
 
GSYİH’da kaydedilen konjönktürel bazdaki değişim, tarım, orman ve balıkçılık  sektörleri, sanayi ve hizmet sektörlerinden sağlanan katma değer artışının bir sentezidir.
 
Talep cephesinde ise, stoklar öncesi brüt iç talebin GSYİH’ya katkısının “olumsuz” olduğu görülürken, dış talebin katkısının “olumlu” olduğu gözlemlenmektedir.
 
2019 yılı Ocak ayında GSYİH’da eğilimsel bazda kaydedilen değişim %+0,1’dir.
 
Kaynak: Istat Basın Bildirisi, 30 Nisan 2019.