“İtalyan İstatistik Enstitüsü (ISTAT) 2018 Yılının Dördünücü Çeyreği İtibarıyla GSYİH Öngörülerini Açıkladı.”

20 Mart 2019

2018 yılının dördüncü çeyreği itibarıyla, 2010 yılı referans alınarak “zincirleme” değerler üzerinden mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılarak yapılan hesaplamalara göre, GSYİH bir önceki çeyreğe göre  (konjönktürel bazda)  %-0,2 azalırken, bir önceki yılın aynı dönemine göre ise (eğilimsel bazda) %+0,1 oranında artış kaydetmiştir.
 
2018 yılının dördüncü çeyreğinde işgünü sayısı, bir önceki çeyreğe göre bir gün az ve bir yıl önceki yılın aynı çeyreğine göre ise 2 gün fazladır.
 
GSYİH’da kaydedilen konjönktürel bazdaki değişim, tarım, orman ve balıkçılık  sektörleri ile sanayi sektörünün katma değerindeki azalış ile hizmet sektörlerinin katma değerindeki stabil durumun  bir sentezidir.
 
Talep cephesinde ise, stoklar öncesi brüt iç talebin GSYİH’ya katkısının “olumsuz” olduğu görülürken, dış talebin katkısının “olumlu” olduğu gözlemlenmektedir.
 
Mevsimsellikten ve takvim etkilerinden arındırılarak yapılan hesaplamalara göre, 2018 yılı için GSYİH’da kaydedilen değişim %+0,8’dur. Üç aylık ham verilere verilere dayanılarak yapılan hesaplamalara göre ise, GSYİH’daki yıllık değişim %+1 oranında (2018 yılında, bir önceki yıla göre, 3 işgünü fazladır) gerçekleşmiştir. 
  
Kaynak: Istat Basın Bildirisi, 01 Şubat 2019.