“İtalyan İstatistik Enstitüsü (ISTAT) 2019 Yılı Nisan Ayı İçin Dış Ticaret Verilerini ve İthalat Fiyat Endeksini Açıkladı.”

21 Haziran 2019

2019 yılı Nisan ayında, mevsimsellikten arındırılmış verilere göre, hem ihracat (%+0,3) hem de ithalat (%+0,9) akışında konjönktürel bazda bir önceki aya göre artış kaydedilmiştir. 2019 yılı Nisan  ayında, AB dışı ülkelere (%+0,4) ve AB ülkelerine yönelik ihracat (%+0,2) artmıştır.  
 
2019 yılının Şubat-Nisan üç aylık döneminde ihracatta, bir önceki çeyreğe göre, sınırlı bir artış (%+0,4) gerçekleşirken,  ithalatta belirgin bir azalma (%-1,3) kaydedilmiştir.
 
2019 yılı Nisan ayında ihracat yıllık bazda %+5,8 oranında artmıştır. Bu durum, hem AB dışı ülkelere  (%+6,7) hem de AB  ülkelerine (%+5,2) yönelik ihracattaki artıştan kaynaklanmıştır. Aynı dönemde, ithalat yıllık bazda %+6,7 oranında[1] artmıştır.
 
2019 yılı Nisan ayında ihracatta kaydedilen yıllık bazdaki artış üzerinde, farmasötik ürünler, kimyasal ve tıbbi kimyasallar ve botanik ürünleri (%+39,1), gıda,içecek ve tütün ürünleri (%+13,3), makina ve teçhizat haricindeki metal bazlı ürünlerinin (%+4,8) etkisi  “olumlu” olurken,  otomotiv (%-10,2) ve rafine petrol ürünleri (%-12,5) sektörlerinin etkisi olumsuz olmuştur.   
 
Yıllık bazda, ihracatta kaydedilen artış üzerinde olumlu etki yaratan ülkeler ise, İsviçre (%+24,8), ABD (%+6,1) ve Fransa (%+3,9) ve Almanya (%+3) olmuştur. Diğer yandan, Türkiye (%-15,5) ve OPEC ülkelerine  (%-5,1) yönelik ihracatta azalma kaydedilmiştir.
 
2019 yılının ilk dört aylık döneminde, eğilimsel bazda, ihracatta kaydedilen %2,9 oranındaki artış; tekstil ve giyim, deri ve aksesuarlar (%+7,2), makina ve teçhizat haricindeki metal bazlı ürünler  (%+4,4), yiyecek, içecek ve tütün (%+8) ve farmasötik, kimyasal-tıbbi ve bitkisel ürünler (%+20,5) sektörlerinde kaydedilen ihracat artışından kaynaklanmıştır.
 
2018 yılı Nisan ayında +2.985 milyon Avro iken, 2019 yılı Nisan ayında +2.885 milyon Avro’ya  gerileyen İtalya’nın dış ticaret fazlası, 2019 yılı Nisan ayı itibarıyla -101 milyon Avro azalmıştır. Yılın ilk dört aylık döneminde kaydedilen dış ticaret fazlası ise +11.027 milyon Avro’dur. Enerji ürünleri hariç hesaplanan dış ticaret fazlası +24.718 milyon Avro olmuştur.  
  
2019 yılı Nisan ayında ithalat fiyat endeksi, konjönktürel olarak (aylık bazda) %+0,5, eğilimsel olarak (yıllık bazda) ise  %+1,2 oranında artmıştır.
 
Kaynak: Istat  Flash - 19 Haziran 2019.   
 


[1] İthalatta artış, hem AB dışından (%+7,4) hem de AB ülkelerinden (%+6,1) yaşanmıştır.