“İtalyan İstatistik Enstitüsü (ISTAT) 2019 Yılı Mart Ayı İtibarıyla İstihdam ve İşsizlik Verilerini Açıkladı.”

07 Mayıs 2019

2019 yılı Mart ayında istihdam, bir önceki aya göre,  %+0,3 (+60 bin ünite) artış kaydetmiştir ve  istihdam oranı %58,9 olmuştur.
 
2019 yılı Mart ayı itibarıyla, istihdamdaki artış, 34 yaş grubunun altındakilerde daha belirgin  (+69 bin) olurken, 50 yaş grubu üzerindeki çalışanların sayısında azalış (-14 bin) kaydedilmiştir. Bununla birlikte, “süresiz” bağlı çalışanların (+44 bin) ve bağımsız çalışanların  (+14) sayısında artış görülmektedir.
 
“Ocak-Mart” üç aylık döneminde, bir önceki üç aya göre istihdam %+0,2 oranında (+46 bin) artmıştır. Aynı dönemde, “süreli” bağlı çalışanların (%-0,1; -31 bin), “süresiz” bağlı çalışanların (%+0,4; +64 bin) ve bağımsız çalışanların  (%+0,3; +14 bin) sayısı artmıştır. İstihdamdaki bu artış, iş arayanların ve 15-64 yaş grubunda “aktif” olmayanların sayısındaki azalmaya bağlı olmuştur.
 
2019 yılı Mart ayında istihdam, yıllık bazda, %+0,5 oranında (+114 bin) artmıştır. Söz konusu artış, hem kadın hem de erkek çalışanları ilgilendirmekle birlikte, özellikle 15-24 yaş grubu (+63 bin) ile 50 yaş ve üzerindeki yaş grubundaki istidam artışı (+210 bin) daha belirgin olmuştur. Yıllık bazda, “süreli” bağlı çalışanların sayısı (+65 bin) ve bağımsız çalışanların sayısı (+51 bin) artış kaydederken, “süresiz” bağlı çalışanların sayısı ise “stabil” kalmıştır.
 
12 aylık dönemde, istihdamdaki artışa, işsiz (%-7,3;-208 bin) ile 15-64 yaş grubunda aktif olmayanların (%-0,3; -35 bin) sayısındaki azalış eşlik etmiştir.
 
2019 yılı Mart ayı itibarıyla işsizlik oranı %10,5’tir.
 
Kaynak: Istat Flash,  30 Nisan 2019.