• “İtalyan İstatistik Enstitüsü (ISTAT) 2019 Yılı Haziran Ayı İçin Dış Ticaret Verilerini ve İthalat Fiyat Endeksini Açıkladı.”

19 Ağustos 2019

2019 yılı Haziran ayında konjönktürel bazda (bir önceki aya göre), ihracat (%+1,2) artarken, ithalat (%-2,1) azalmıştır. İhracattaki söz konusu artış AB dışı ülkelere ihracattaki artıştan (%+3,9) kaynaklı olurken, AB  ülkelerine ihracat azalma  (%-1) göstermiştir.
 
2019 yılının ikinci üç aylık döneminde ise hem ihracat (%+1,7) hem de ithalat (%+1,2) artış kaydetmiştir.
 
2019 yılı Haziran ayında ihracat yıllık bazda bazda %-3,5 oranında azalmıştır. Bu durum,  hem AB ülkelerine (%-4,6) hem de AB dışı ülkelere (%-2,1) yönelik ihracatta kaydedilen azalmalardan kaynaklanmıştır.  Aynı dönemde, ithalat (%-5,5) azalmıştır. Bu durum ise, AB (%-6,1) ve AB dışı ülkelerden (%-4,7) gerçekleştiren ithalatta kaydedilen azalmaya bağlıdır.
 
2019 yılı Haziran ayında ihracatta kaydedilen yıllık bazdaki azalma  üzerinde, otomobil harcindeki taşıma araçları (%-26,4), makina ve teçhizat haricindeki metal ve metal bazlı ürünler (%-5,9), rafine petrol ürünleri (%-14,5) ve otomotiv sektörünün (%-8,3) etkisi olumsuz olurken, ilaç, kimyasal ve tıbbi kimyasallar ve bitkisel ürünlerin (%+34,5) etkisi olumludur.
 
Yıllık bazda, ihracatta kaydedilen artış üzerinde olumsuz etki yaratan ülkeler Almanya (%-8), İsviçre ile OPEC ülkeleri (her ikisi birlikte %-13,5) ve Fransa (%-3,8) olmuştur. Diğer yandan, ABD (%+4,1) ve Japonya’ya  (%+27,9) yönelik ihracatta artış kaydedilmiştir.
 
2019 yılının ilk altı aylık döneminde, yıllık bazda, ihracatta kaydedilen %+2,7 oranındaki artış; ilaç,  kimyasal-tıbbi ve bitkisel ürünler (%+28), tekstil ve giyim, deri ve aksesuarlar (%+7,3) ve yiyecek, içecek ve tütün (%+6,9) sektörlerinde kaydedilen ihracat artışlarından kaynaklanmıştır.
 
2018 yılı Haziran ayında +5.174 milyon Avro iken, 2019 yılı Haziran ayında +5.728 milyon Avro’ya  yükselen İtalya’nın dış ticaret fazlası, 2019 yılı Haziran ayı itibarıyla +554 milyon Avro artmıştır. Yılın ilk altı aylık döneminde kaydedilen dış ticaret fazlası ise +22.107 milyon Avro’dur. Enerji ürünleri hariç hesaplanan dış ticaret fazlası +42.414 milyon Avro olmuştur.  
  
2019 yılı Haziran ayında ithalat fiyat endeksi, konjönktürel olarak (aylık bazda) %-1,4, eğilimsel olarak (yıllık bazda) ise %-1,6 oranında azalmıştır. Enerji ürünleri hariç hesaplanan ithalat fiyat endeksi değişimlerinin ise (hem aylık hem de yıllık bazda) “stabil”  olduğu görülmektedir.
 
Kaynak: Istat  Flash – 09 Ağustos 2019.