“İtalyan İstatistik Enstitüsü (ISTAT) 2019 Yılı Mart Ayı İtibarıyla Sanayi Üretimi Verilerini Açıkladı.”

15 Mayıs 2019

2019 yılı Mart ayında mevsimsellikten arındırılmış sanayi üretim endeksi, Ocak ayına göre, %-0,9 oranında azalmıştır.  2019 yılı “Ocak-Mart” üç aylık döneminde ise, sanayi üretim endeksi, bir önceki üç aylık döneme göre, %+0,1 oranında artmıştır.
 
Aylık bazda sanayi üretim endeksindeki konjönktürel artış; sermaye malında %+0,1 oranında ılımlı bir artış yaşanmıştır. Diğer yandan, tüketim malı (% -2,3), enerji ürünleri (% -0,4) ve ara malında (% -0,3) düşüşler kaydedilmiştir.
 
2019 yılı Mart ayında takvim etkilerinden arındırılmış[1] sanayi üretim endeksi, eğilimsel bazda %-1,4 oranında azalmıştır. Sadece sanayi üretimi göz önünde tutulduğunda, endeksteki artışın (%+1,3) daha fazla olduğu görülmektedir.
 
2019 yılı Şubat ayında takvim etkilerinden arındırılmış sanayi üretim endeksinde ise artış sadece sermaye malı (%+1,2) için olurken, enerji ürünleri (%-5,9), ara maıl (%-1,9) ve tüketim malı (%-1,0) sanayi tüketim endeksi azalmıştır.
 
Ekonomik faaliyetler açısından incelendiğinde, sanayi üretim endeksinde eğilimsel bazdaki en belirgin  “pozitif” değişimin, madencilik faaliyetleri (%+5,7), elektrikli cihazlar ve elektrikli olmayan ev aletleri (%+3,3) ile gıda, içecekler ve tütün (%+2,7) imalat sanayilerinde kaydedildiği görülmektedir. Sanayi üretim endeksindeki en belirgin düşüşler ise, petrol ürünleri ve karbon (%-9,0), temel farmakolojik ürünler ve ilaç müstahzarları (%-6,7) ve elektrik enerjisi, doğalgaz, buhar ve hava tedariki (%-5,2) sektörlerinde gerçekleşmiştir.  
 
 Kaynak: Istat  Flash – 10 Mayıs 2019.   
 

 
[1] 2018 Mart ayındaki 22 işgünüe karşılık, 2019 yılı Mart ayında işgünü sayısı 21 gün olmuştur.