“İtalya ve Almanya Arasındaki Ticaret %5,4 Arttı.”

20 Mart 2019

Yeni bir rekor. Kriz rüzgarlarına rağmen, 2018 yılında, İtalya ile Almanya arasındaki ticaret, bir önceki yıla göre,  % 5,4 oranında artarak 128,4 milyar Avro’ya vardı ve tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. İtalyan İstatistik Enstitüsü (Istat) verilerine göre, geçtiğimiz yıl İtalya'nın Almanya’ya ihracatı bir önceki yıla göre %+3,8 artarak 58,1 milyar Avro’ya yükselirken, Almanya’dan ithalatı %+6,8 oranında artarak 70,3 milyar Avro’ya ulaştı.
 
İtalya'nın birinci sıradaki ticaret ortağı Almanya’nın ardından Fransa (85 milyar Avro) ve ABD (58,4 milyar Avro) gelmektedir. Almanya’nın ticari ortakları arasında ise sırayla; Hollanda, ABD, Fransa, Çin ve İtalya (5 inci sıra) yer almaktadır.
 
İtalya’nın yurt dışına gerçekleştirdiği ihracatın %12,5’i Almanya’ya yöneliktir. Almanya’nın ardından, Fransa (% 10,5), ABD (% 9,1) ve İspanya (% 5,2) gelmektedir. İthalat açısından ise, İtalya’nın toplam ithalatının %16,6'sı Almanya’dan gerçekleşmektedir. İthalatta, Almanya’yı, Fransa (%8,6) ve Çin (% 7,2) takip etmektedir.
 
Bölgesel açından incelendiğinde ise, Kuzey İtalya Bölgeleri (Lombardiya, Veneto ve Emilia-Romagna başta olmak üzere) ile Almanya’nın en sanayileşmiş bölgeleri (Baviera, Baden-Württemberg ve Kuzey Renania-Vestfalia) arasındaki ticari ilişkilerin son derece gelişmiş olduğu görülmektedir. İtalya’nın Veneto bölgesinin Almanya ile ticari ilişkileri (19,7 milyar Avro) Almanya’nın Brezilya ile olan ticari ilişkilerinden daha fazladır. Benzer şekilde, Lombardiya bölgesinin Almanya ile ticari ilişkileri (44,3 milyar Avro) tek başına Almanya’nın Japonya ile olan ticari ilişkilerinden daha fazladır.
 
İtalyan-Alman ticari ortaklığının temel taşını imalat sanayi oluşturmaktadır ve ticaret akışının en fazla gerçekleştiği sektörler makina, otomotiv, kimyasal-ilaç ve elektroteknik-elektronik sektörleridir. Sektör düzeyinde, otomobil sektöründeki kriz 2018 yılını olumsuz etkilemiştir. Böylelikle, otomotiv sektöründe Almanya’nın İtalya'ya satışları 2017'de 12,3 milyar Avro iken 2018 yılında 11,4 milyar Avro’ya gerilemiştir. Almanya’nın İtalya’ya ihracatında en güçlü artışın gerçekleştiği sektör ise kimya ve ilaç sektörüdür. Bu sektörde Almanya’dan İtalya’ya yapılan ihracat 3,5 milyar Avro artarak, 13,4 milyar Avro’ya ulaşmıştır. Öte yandan, İtalya'nın Almanya’ya gerçekleştirdiği ihracatta sabit kalan  dört ana sektör; otomotiv, makine, kimya ve ilaç, elektrik ve elektronik sektörleri olmuştur.
 
Kaynak: Il Sole 24 Ore, 20 Mart 2019.