“İtalyan İstatistik Enstitüsü (ISTAT) 2019 Yılı Ocak Ayı İtibarıyla Dış Ticaret Verilerini ve İthalat Fiyat Endeksini Açıkladı.”

20 Mart 2019

2019 yılı Ocak ayında, ihracatta %+2,5 oranında bir artış olurken, ithalatta %-4,1 oranında bir azalma kaydedilmiştir. 2019 yılı Ocak ayında ihracatta kaydedilen konjönktürel artış, AB dışı ülkelerine yönelik ihracat artışından (%+5,9) kaynaklanmıştır.  
 
2018 Kasım - 2019 Ocak üç aylık döneminde ise, bir önceki döneme göre, ihracatta herhangi bir değişim kaydedilmezken, ithalatta sınırlı düzeyde bir azalma (%-1,1) yaşanmıştır.
 
2019 yılı Ocak ayında ihracat yıllık bazda %+2,9 oranında artmıştır. Bu artış, AB dışı ülkelere yönelik ihracatta (%+5,4) daha belirgin olurken, AB ülkelerinde gerçekleştirilen ihracat artış (%+1,2) daha sınırlı düzeydedir. İthalattaki artışta (%+1,7) ise, AB dışı ülkelerden yapılan ithalat artışı (%+5,6) etkili olmuştur.
 
2019 yılı Ocak ayında ihracatta kaydedilen yıllık bazdaki artış, ilaç sanayi ürünleri, kimyasal ve tıbbi kimyasallar ve botanik ürünleri (%+19,2), makina ve teçhizat (%+6,2), makina ve tesisat haricindeki metal ve metal bazlı ürünler (%+5,2), gıda, içecek ve tütün ürünleri (%+5,9) ve hazır giyim ve benzeri ürünler haricindeki deri ürünleri (%+8,3) ihracati artışından kaynaklanırken, yıllık bazda rafine petrol ürünleri (%-28,6) ve otomotiv (%-16,4) ihracatında azalma kaydedilmiştir.
 
Yıllık bazda, ihracatta kaydedilen artış üzerinde “olumlu” etki yaratan ülkeler; ABD (%+18), İsviçre  (%+13), Fransa (%+3,3) ve İngiltere (%+6,1) olmuştur.
 
2019 yılında Ocak ayında, dış ticaret fazlası bir önceki yıla göre +413 milyon Avro artış kaydetti. Böylece 2018 yılı Ocak ayında -92 milyon Avro olan dış ticaret açığı, 2019 yılı Ocak ayında +322 milyon Avro fazlaya dönüştü. Enerji ürünlerinden net olarak hesaplanan dış ticaret fazlası ise +3.875 milyon Avro’dur.
 
2019 yılı Ocak ayında ithalat fiyat endeksi, konjönktürel olarak (aylık bazda) %-0,5 azalırken, eğilimsel olarak (yıllık bazda)  %+0,4 oranında artmıştır.
 
Kaynak: Istat  Flash - 19 Mart 2019.