“İtalyan İstatistik Enstitüsü (ISTAT) 2018 Yılı Ocak Ayı İtibarıyla AB Dışı Ülkeler ile Dış Ticaret Verilerini Açıkladı.”

20 Mart 2019

2019 yılı Ocak ayında, İtalya’nın konjönktürel bazda, AB dışı ülkelere ihracatı (%+5,9) atarken, AB dışı ülkelerden ithalatı (%-2,6) azalmıştır.
 
AB dışı ülkelere ihracattaki konjönktürel artış, dayanıksız tüketim malı (%+10,8) ve ara malıni (%+8,4) ilgilendirirken, enerji (%-18,8) ihracatında belirgin bir azalma gerçekleşmiştir. Enerji ürünleri hariç genel ihracatta kaydedilen artış ise %+6,9’dur. İthalattaki düşüş ise enerji (%-12,8) ve dayanıksız tüketim malı (%-5,1) ithalatında daha belirgindir. Ara malı (%+5,9) ve sermaye malı (%+2,4) ithalatında ise artış söz konusudur.
 
Son çeyrekte, AB dışı ülkelere ihracattaki konjönktürel dinamikler pozitif (%+1,3) olmuştur. Bu olumlu eğilim, dayanıksız tüketim malı (%+5,5) ve dayanıklı tüketim malı (%+4,4)  ihracatındaki belirgin artıştan kaynaklıdır. Aynı dönemde, konjönktürel bazda ithalat kaydedilen %-2,8 oranındaki azalmada, enerji ürünleri ithalatında kaydedilen azalma (%-8,5) belirleyici olmuştur.
 
2019 yılı Ocak ayında, AB dışı ülkelere ihracat yıllık bazda da %+5,5 oranında artmıştır. Söz konusu artış, dayanıksız tüketim malı (%+16,9) ve dayanıklı tüketim malı  (%+8,7) ve ara malı (%+6,1) ihracatında daha belirgin olmuştur. Enerji ürünleri hariç genel ihracatta kaydedilen artış ise %+7,6’dır. Yine aynı dönemde, ithalatta eğilimsel bazdaki artışta (%+5,6), ara malı (%+11,1), sermaye malı (%+9,4) ve dayanıklı tüketim malı (%+6,4) ithalatındaki artışlar belirleyici olmuştur.
 
2019 yılının Ocak ayı için öngörülen dış ticaret açığı, -578 milyon Avro’dur. Bu tutar, bir önceki yılın Ocak ayında kaydedilen ticaret açığının (-526 Milyon Avro) üzerindedir. Enerji haricindeki ürünlerdeki ticaret fazlası artış[1] eğilimindedir.
 
2019 yılı Ocak ayında, yıllık bazda, ABD (%+18,1), İsviçre (%+13), Asya Ülkeleri Birliği/ASEAN  (%+7,4) ülkelerine ihracat belirgin bir şekilde artarken, Türkiye (%-26,6), OPEC ülkeleri (%-19) ve Güney Amerika Ortak Pazarı’na/MERCOSUR (%-7,1) yönelik ihracat azalmıştır.  
                                                                                                     
2018 yılı Ocak ayında Rusya’dan (%+30,7), Güney Amerika Ortak Pazarı’ndan/MERCOSUR (%+20,8), Japonya’dan (%+16,1), ABD’den (%13,4), Asya Ülkeleri Birliği/ASEAN (%+12) ülkelerinden ve Türkiye’den (%11,9) gerçekleştirilen ithalatta belirgin bir artış kaydedilmiştir.  
 
Kaynak: ISTAT FLASH  –  28 Şubat 2019 . 
 
 

 
[1]  2018 yılında +2.449  milyon Avro iken, 2019 yılında +2.726 milyon Avro’ya yükselmiştir.