“İtalyan İstatistik Enstitüsü (ISTAT) 2019 Yılı Ocak Ayı İtibarıyla Tüketici Fiyat Endeksi Geçici Verilerini Açıkladı.”

20 Mart 2019

2019 yılı Ocak ayında, tütün ürünleri haricindeki Tüketici Fiyatları Ulusal Endeksi (NIC) aylık bazda %0,1 oranında azalırken, yıllık bazda %0,9 oranında (bir önceki artış oranı %1,1 idi) artmıştır.
 
Regule edilmiş enerji ürünleri[1] ve  serbestleştirilmiş (deregule edilmiş) enerji ürünleri[2] fiyatlarında görülen değişim, 2019 yılı Ocak ayında enflasyon oranında kaydedilen düşüşü açıklayıcı niteliktedir. Bu eğilim, taşımacılık hizmetleri fiyatlarındaki (%0,6’dan %2,3’e yükselen) ve işlenmemiş gıda ürünleri fiyatlarındaki (%1,3’ten %1,8’e yükselen) artışlar ile kısmen hafiflemiştir.
 
Enerji ürünleri ve taze gıda ürünleri hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon oranı  %0,5’e (bir önceki ay %0,6 idi) gerilemiştir. Sadece enerji ürünleri hariç tutularak hesaplanan çekirdek enflasyon oranı ise (%0,6) stabil kalmıştır.
 
Tüketici Fiyatları Ulusal Endeksinde konjönktürel bazda kaydedilen küçük çaptaki artış (%+0,1) işlenmemiş gıda ürünleri fiyatlarındaki (%+1,3) artıştan kaynaklıdır. Bu artışın, serbestleştirilmiş (deregule edilmiş) enerji ürünleri fiyatlarındaki (%-1,2) azalma ve  mevsimsel etkilere bağlı olarak taşımacılık hizmetleri fiyatlarındaki  (%-1,4) azalmadan kaynaklı olduğu gözlenmektedir. 
 
Enflasyon oranı, 2018 yılı Ocak ayına göre, mallar için belirgin bir şekilde (%1,2 oranından %0,6’ya gerilemiştir) yavaşlarken, 2018 Aralık ayına göre hizmet sektöründe enflasyon oranı stabil (%1,1)  kalmıştır. Mal ve hizmetler arasındaki enflasyon oranı farkı pozitif (%0,5) olmuştur (bir önceki ay %-0,1 idi).
 
Ulusal fiyat endeksine göre 2019 yılı için kaydedilen enflasyon oranı %0,1’dir ve çekirdek enflasyon oranı ise %-0,3’tür.
 
Geniş kitlelere hitap eden tüketim malı alanında; gıda ürünleri, ev ve kişisel bakım ürünleri fiyatlarındaki artışın yavaşladığı (%0,7’den %0,5’e) görülürken; sık tüketilen ürün fiyatlarındaki artış %1,2’den %0,7’ye gerilemiştir. 
 
Harmonize Edilmiş Tüketici Fiyat Endeksi, kıyafet ve ayakkabı fiyatlarındaki kış indirimlerinden ötürü konjonktürel bazda, bir önceki aya göre, %-1,7 azalırken, yıllık bazda %+0,9 oranında artmıştır.
 
Kaynak: Istat Flash,  06 Şubat 2019.
 

 
[1] 2018 yılı Aralık ayında %10,7 iken, 2019 yılı Ocak ayında %6,9’e gerilemiştir.
[2] 2018 yılı Aralık ayında  %2,6 iken, 2019 yılı Ocak ayında  %0,3’e inmiştir.