“Ekonomi Bakanı Tria, Çin'den Bildiriyor: %3'e Riayet Edeceğiz, AB ile İhtilaf Yok.”

29 Ağustos 2018

İtalya’nın kamu maliyesi projeksiyonlarını kuşatmaya devam eden bilinmezler Ekonomi Bakanı Tria’nın peşini Çin’de de takip etti. İtalyan Bakanın Çin’e resmi ziyareti kapsamında Çin Ekonomi Bakanı Lui Kun ile Çin Merkez Bankası Başkanı Yi Gang ile biraraya geldiği toplantının ardından  gerçekleştirilen basın konferansında  İtalyan Ekonomi Bakanı Tria bir beyanat verdi. Dün (28/08/2018) İtalyan Ekonomik Kalkınma Bakanı Lugi De Maio’nun, “ hükümet sözleşmesinin kilit noktalarının (vatandaşlık geliri ve düz vergi oranı gibi) uygulanmasına katkıda bulunacaksa söz konusu kuralı (kamu borçları/GSYİH için %3 oranı) icat eden Guy Abeille tarafından bile hatalı olarak nitelendirilen  bu kural ihlal edilebilir” açıklamasına cevaben, İtalyan Ekonomi Bakanı Tria,  “bu kuralın ihlali bunu söylemekten çok daha farklıdır” şeklinde bir açıklama yaptı. Nitekim, kamu borçlarının azaltılması sürecini devam ettirmek ve bütçe açığının kötüleşmesini önlemek için düz vergi oranı ve vatandaşlık geliri uygulamaları için ihtiyaç duyulan kaynakları hatırlatan Ekonomi Bakanı Tria, bu konudaki çizgisinin farklı olduğunu ortaya koydu.

Öte yandan, Çin’in kendi cephesinden İtalyan devlet tahvilleri piyasasındaki istikrarsızlıktan ve “spread” artışından endişe duymadığın izleniminin bulunduğunu bilgisi haberde yer alıyor.Bakan Tria, Çinlilerden İtalyan devlet tahvillerini satın almaları için doğrudan bir talepte bulunmadı ama ancak açıklamalarıyla bunu ima etti. İtalyan Merkez Bankası Genel Müdür Yardımcı Fabio Panetta da Çin devlet tahvillerini ilgilendiren yatırımların temelini oluşturduğu bir portföy oluşturulması  hakkındaki nihai anlaşmayı imzalamak üzere Çin resmi ziyaretinde hazır bulundu. Nitekim, söz konusu misyonun temel hedefleri arasında İtalya ile Çin arasında finansal ilişkilerin yoğunlaştırılması yer alıyor. Ancak gelecekte İtalyan devlet tahvillerinin yönetiminde de bu ziyaretin  yansımaları olabilecektir.

Çin resmi ziyaretinde finans ve sanayi alanlarında ard arda imzalanan anlaşmalar -içerikleri henüz doldurulmaya ihtiyaç duyulan - son derece önem taşımaktadır.

Uluslararası piyasaların istikrarını korumanın hem İtalya’nın hem de Çin’in çıkarına olacağına değinilen haberde, Çin’in İtalya’n ın genel istikrarında önemli bir paya sahip olabileceği ve  İtalya’nın da Çin’in altyapı ile ilgili  “Belt and Road” ve “ Made in China 2025” stratejik projelerinde önemli bir rol oynayabileceği bildiriliyor. Bugünlerde imzalanan mutabakat muhtıraları (memorandum d’intesa) iki ülke arasındaki ekonomik ilişkilerin iki taraflı olarak  (hem ekonomik büyümesi yavaşlayan İtalya için hem de ihracatı Amerika piyasasına aşırı derecede bağımlı olan Çin’in ekonomik ilişkilerini farklılaştırması için) yoğunlaşacağının bir göstergesi olarak nitelendirilmektedir. Diğer yandan, Ekonomi Bakanı Tria’nın, “Shanghai” Borsası’nı  ziyareti esnasında Fitch derecelendirme kuruluşunun İtalya’nın kamu borçlarıyla ilgili değerlendirmesini açıklaması bekleniyor.

Kaynak: Il Sole 24 Ore, 29 Ağustos 2018.

Yayımlayan:Roma Ticaret Müşavirliği