“Gizlilik (Privacy) İçin Cezai Yaptırımlar ve Eski Anlaşmazlıkların Sanatoryumu.”

10 Ağustos 2018

-“Gizlilik (Privacy) Prensibi” konusunda İtalyan Normları İle AB Normları Arasında Koordinasyonu Sağlayacak Karaname Son Aşamasına Geldi…KOBİ’ler İçin Basitleştirilmiş Yöntemler ve Şirketlerin Lehine 8 Aylık Ateşkes Öngörülüyor.-

Gizlilik Prensibi hakkındaki yeni Kanun’un çerçevesi tamamlandı. Gizlilik prensibi konusunda eski ulusal normlar ile 25 Mayıs 2018 tarihinde işlevseleşen AB normları arasında koordinasyonu sağlayacak Karaname dün (08/08/2018) Bakanlar Kurulu tarafından onaylandı.

İtalya’nın Gizlilik Kanunu’nda (196/2003 sayılı Kanun Hükmündeki Karaname) AB’nin yeni normlarıyla uyumlu kısımlar ise korundu. Dün onaylanan Karaname, AB yönetmeliğine kıyasla bazı yenilikler içeriyor. AB Yönetmeliğiyle, idari yaptırımlarda önemli bir artış yapılarak, gizlilik ihlali güçlü bir suç unsuru haline getirildi. Nitekim, koordinasyonu sağlayan Ulusal Kararname, bazı ceza davalarına (bu davalar kişisel bilgilerin yasadışı kullanımı, yasadışı iletişim ve duyuru, Garantör Otorite’ye sahte ve yanlış bilgi sunulmasıyla ilgilidir) 6 aya kadar hapis cezası öngörüldü.

Yaptırımlar konusundaki diğer bir yenilikte, Garanti Otoritesi (Garante)’nde askıda bekleyen bazı anlaşmazlıkların çözümünün kolaylaştırılmasını içermektedir: 25 Mayıs tarihine kadar askıda kalan davalar yasalar tarafından öngörülen asgari değerin beşte ikisi ödenmek suretiyle kapatılacaktır. Bu durumda olan 1.200 dosya mevcuttur. Bu kolaylık sayesinde devletin kasasına 5 milyon Avro girecek olsa da, bunun devlete maliyeti 7 milyon Avro (iyileşme yapılmasıydı cezalar tümüyle ödenecekti) olacaktır. Bunun yanında şirketlerin lehine 8 aylık bir geçiş dönemi öngörülmektedir. Konuyla ilgili olarak görüşleri sorulan Parlamento Komisyonları, bu süre zarfında yaptırımlardan vazgeçilmesi ve bu yaptırımların yerine süre aşımı ve uyarı uygulanmasını talep etmiştir. Komisyonlar tarafından sunulan bu tavsiyenin tümüyle uygulanabilir olmadığı değerlendirilmiş olup, Garanti Otoritesi’nin ilk 8 aylık dönemde yaptırım uygulamaması opsiyonu – operatörlerin yeni yasal düzelemeyi henüz algılama aşamasında olduğundan- tercih edilmiştir. KOBİ’lere gelince ise, “Otorite”, yönetmelik kapsamında öngörülen yükümlülüklerin uygulamada kolaylaştırılması için çalışmalar yapmak zorunda olacaktır.

Kaynak: Il Sole 24 Ore, 09 Ağustos 2018.

Yayımlayan:Roma Ticaret Müşavirliği