“Limited Şirketlerde Ortak Olan İşçilerden %71'lik Süper Tahsilat.”

06 Ağustos 2018

– Temettüler Üzerinde Süper Vergi Kaması –

Limited Şirketlerin (Srl.) şirket faaliyetlerinde düzenli olarak çalışan işçi ortakları “süper” vergi mükellefi adayları haline geldi.

Habere göre, aynı zamanda şirkette çalışan ve aynı zamanda şirkette hisseleri bulunanlara ait sosyal güvenlik katkı payları, şirketlerinden elde ettikleri şahsi temüttüler (dağıtılmamış dahi olsa) üzerinden hesaplanmak suretiyle tahsil edilecek. Ticaret Odaları Birliği- Ticaret Odaları Info (UnionCamere-InfoCamere) “ Movimprese” tarafından yayınlanan verilere göre, İtalya’da ticaret odalarına kayıtlı 1,6 milyon adet limited şirket bulunuyor. Süper “ vergi” tahsilatı meselesi, geçtiğimiz yıla kadar, sadece “vasıfsız” ortakları (ortaklık payları sermayenin %25’ini geçmeyen ortaklar veya limited şirketler söz konusu ise oy hakkı %20’i geçmeyen ortakları) ilgilendirmekteydi. 2018 yılından itibaren söz konusu mesele artık “vasıflı” ortakları da ilgilendiriyor.

Temettülerin vergilendirilmesi konusunu radikal bir şekilde değiştiren 2018 yılı Bütçe Kanunu’na göre, “vasıflı” ortaklar, bu yıldan itibaren temettü gelirleri üzerinden  %26 oranında “ stopaj” vergisi ödeyecekler. Bundan sonra temettü gelirleri vergi beyannamesi kapsamında deklare edilmeyecek ve dolayısıyla da gelir vergisi oranı (Irpef) baz alınarak vergilendirilmeyecektir. 

Kaynak: Il Sole 24 Ore, 06 Ağustos 2018.

Yayımlayan: Roma Ticaret Müşavirliği