"Profesyonel Meslek Sahipleri İçin Sınırlar Kaldırılıyor: İtalya, AB Anketlerinden Sonra Hızlandı"

13 Eylül 2018

Profesyonel meslek sahiplerinin ulusal sınırların ötesine (Avrupa) doğru yeni adımı… AB Adalet Divanı, tek pazarda serbest dolaşım için vazgeçilmez bir araç olan “mesleki yeterliliklerin tanınması” konusunda İtalya’nın Avrupa mevzuatına tam uyumu ile ilgili önündeki engellerin kaldırmasının hızlandırılması gerektiğini bildirdi.

2018 sayılı Avrupa mevzuat paketinde (geçen hafta onaylanan ve Devlet-Bölgeler Konferansı'nın istişaresini mütakip meclise sunulacak olan), Avrupa direktiflerine uyumlu bir şekilde İtalya’da mesleki yeterliliklerin karşılıklı tanınması konusunda ilgili mevzuatta bazı değişiklikler yapıldı. (2005/36/Ce AB Direktifi yerine 2013/55/Ue). Hukuk dilinde telafuz edilen edilen formüller ve açıklamalar, İtalya'nın AB kurallarına uyumu için gerekli olan yöntemleri ve gereklilikleri açıklığa kavuşturuyor. En önemli değişiklikler, genel sistem içerisinde başka bir Avrupa ülkesinde bir mesleği düzenli bir şekilde icra etmenin üç yolunu temsil eden; profesyonel meslek sahibinin AB içerisinde yerleşme ve mesleğini icra etme hakkı, mesleki kart ve otomatik tanıma ile ilgili yeni detayların tanımlanmasını içeriyor.

İtalya’da yeni getirilen düzenlemeler

Avrupa Mevzuatı 2018 ile ilgili Kanun tasarısında Hükümetin öngördüğü ilk değişiklik, yasal olarak stabil “AB vatandaşlığı” nosyonunun kilit noktalarını “ikamet” nosyonundan ayırmak ile ilgilidir. Söz konusu tanımlama, “mesleğini icra etmek için tüm yeterliliklere sahip profesyonel meslek sahibinin Üye Ülkelerden herhangi birinde mesleğini icrasında herhangi bir yasağa – geçici bile olsa- tabi olmayacağını” ifade eder. Nitekim, AB direktifleri, “ikamet edilen Üye Devleti” düzenlememektedir, zira yasal ikametgahın mesleğin sürekli olarak icra edildiği yer olduğu kabul edilmektedir. Dolayısıyla, İtalyan mevzuatını AB tanımlamasına uyumlaştırma gerekliliği, 2005/36 sayılı Direktifin Kullanıcı Rehberi tarafından da açıklığa kavuşturulmuştur.

Diğer değişiklikler arasında, Avrupa meslek kartıyla ile ilgili düzenlemenin uyumlaştırılması ve AB'nin mesleki yeterliliklerin tanınması konusunda AB sisteminin yeterliliklerinin kabul edilmesi merkezi bir konumdadır. Aynı zamanda bu uyumlaştırma, bilgi alışverişi açısından -ev sahibi üye ülke ile menşe ülke arasındaki profesyonel meslek sahiplerinin hareketliliğini kolaylaştıracağından- işlevsel değerlendirilmektedir. Mesleki kart, profesyonel meslek sahiplerinin yeterlilikleri/nitelikleri (tamamladığı üniversiteler/eğitimler, edindikleri özellikler ve mesleki deneyim, yasal ikamet ve aldıkları cezalar) hakkında bilgi içermelidir.

2013 AB direktifi ile, ev sahibi ülkenin yetkili otoritesi, mesleki karta ilişkin olarak her türlü “destek sertifikasını" verme zorunluluğu düzenlenmektedir. Yetkili makam belgeleri 1 ay içerisinde incelemelidir. Avrupa hukuku tarafından yapılan değişikler kapsamında bu 1 aylık süre, başvurunun alınmasından itibaren bir hafta sonra başlar. Sadece sağlık ve güvenlikle ilgili nedenlerden dolayı, bir defaya mahsus, iki haftalık uzatma yapılabilmektedir.

Profesyonel meslek sahibinin eğitimi başka bir ülkede mesleğini icra etmek için yeterli değilse ne olur? İtalya’nın yasal düzenlemeleri, daha önceden otomatik olarak tanınan yedi meslek için tek bir yetenek sınavını öngörmüştü, ancak yeni kanun ile, mesleki otoritelere yetenek testi ve stajyerlik/çıraklık arasında seçim yapma olanağı verildi. Brüksel şimdi İtalya ve diğer ülkeler tarafından Avrupa'da profesyonel meslek sahiplerinin serbest dolaşımı için alınan yeni önlemlerin ihlale açık olup olmadığını değerlendirmek zorundadır.

Kaynak: Il Sole 24 Ore, 10 Eylül 2018.

Yayımlayan:Roma Ticaret Müşavirliği